กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ด้วยวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร บทความนี้ขอแนะนำ “สถานที่เที่ยวในกรุงเทพฯ” ที่ห้ามพลาด ดังนี้ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางกรุงเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองไทย ภายในพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และวัดพระแก้ว สถานที่เที่ยวในกรุงเทพฯ ที่สำคัญแห่งนี้ควรค่าแก่การไปเยือน วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในชื่อวัดอรุณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดดเด่นด้วยพระปรางค์สูง…

    หอจดหมายเหตุ